Tulekahjud: metsatulekahjude põhjusedWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

KÕIK, mida me peame teadma tulekahjust

Metsatulekahjude põhjused

Tulekahju näitab metsades ja metsades ning paljudes kohtades üle maailma korduvalt kohalolekut aasta-aastalt, hävitava intensiivsusega, mis kasvab jätkuvalt.

Tänapäeval pole looduslikku ja taimelist maastikku, mida tulekahju pole enam-vähem intensiivselt kujundanud.

Viimaste aastate suured ja sagedased metsatulekahjud koos ebakorrapäraste sademetega võivad suurendada kõrbestumise ohtu.

See oht on kogu Vahemere lõunaosas ja hakkab mõjutama ka põhjaosa ning muretsema tõsiselt rahvusvahelisi organisatsioone, kuna see ohustab metsa uuendamise programme ja metsaressursside kasutamist.

Selle probleemiga silmitsi korraldavad enim mõjutatud riigid võitlusvahendite tugevdamist ja koostavad katseprojekte, et aidata kaasa eriti raskete tulekahjude korral vastastikusele abile.

Kahjuks on põhjuste statistika palju vähem täielik kui väidetes.

Nendel põhjustel ei saa põhjuste küsimust usaldusväärsete ja dokumenteeritud andmetega selgitada ning see nõuab süütajate võimalike motivatsioonide põhjalikku ja väga põhjalikku analüüsi, et teada saada nähtuse päritolu.

Kliima ja hooajaline suundumus mängivad tulekahju puhkemise soodsa olukorra ettevalmistamisel olulist rolliseetõttu määravad vihma puudumise ja kõrge temperatuuri perioodid äärmiselt ohtlikud tingimused. Ja kui juulis ja augustis kuni 700 m kõrgusel a.s.l. rohttaim ja kuiv taimestik, põlev potentsiaal suureneb märkimisväärselt; vastupidi, täieliku vegetatiivse kasvu korral on tule süttimine keeruline.

Pole kahtlust, et metsatulekahjude esmane põhjus on peamiselt kõrge mäe ja mägipiirkondade suur vaesumine ning tugev rahvastiku vähenemine.Sarnane sündmus on aja jooksul määranud loobumise kõigist agronoomilistest ja metsakasvatuslikest tavadest, mida varem tehti maal ja metsas, mille tulemuseks oli metsa vähem tuleoht.

Harvendamine, koristamine, distsiplineeritud karjatamine, igasugused põllukultuurid ja mõnel juhul isegi kontrollitud tulekahju tähendasid, et alusmetsa ei andnud sööta ja samas oli põllumehe ja lambakoera aktiivne kohalolek garantii ja ohutus kiireks sekkumiseks. isegi kui tulekahju puhkes.

Seega, isegi kui põllumehed võisid tahtmatult tulekahju põhjustada, astusid nad ise sammud selle otseseks kustutamiseks; see oli võimalik tänu silmatorkavale demograafilisele kohalolekule maal, mis on tänapäeval tugevalt vähenenud ja vananenud.

Olukord on nüüdseks muutunud, sedavõrd, et traditsioonilised metsakasvatustoimingud jäetakse väga tähelepanuta; agronoomilised ja pastoraalsed tavad, milles kasutatakse ka tuld, eeldavad tänapäeval pidevat ohtu põldude ja karjamaadega külgnevatele metsadele, kuna nendest piirkondadest, eriti noorsoost väljaränne on olnud tohutu. Kuid kui see on teatud tüüpi tulekahjude esmane põhjus, ei erine teiste võimalike kasutajate poolt tuvastatud metsatulekahjuga seotud kaalutlused.

Need juhtumid puudutavad ka territooriumi kasutamist, nii et selle hooldamise tagamiseks puuduvad struktuurid ja teenused füüsilisest ja majanduslikust seisukohast vastavalt kasutusele, mitte intensiivsemale kuritarvitamisele.

Huvitav seos on sõidukiliiklusega metsatulekahjude korral. Tegelikult on näha, et liikuvate sõidukite ja teede arengu järkjärgulise suurenemise korral suurenevad metsatulekahjud. Ja tule süttimispunktide tuvastamine näitab, kui palju tulekahjusid algab teede ja maanteede servadest.

Riigimetsa korpuse tuletõrje alustas hiljuti seda tüüpi uuringut, mille tulemusel määratleti allpool kirjeldatud põhjused:

PÕHJUSLIKUD JA VABATAHTLIKUD PÕHJUSED

Mõeldud ja määratud nende meeste tahtel, kes saavad madala hinnaga (tiku maksumus) isiklikke hüvesid, mille eest ettevõte maksab väga pikka aega väga kõrgeid hindu (metsa hävitamine) (metsa rekonstrueerimine).

Tulekahjud, millest autorid loodavad kasu saada

 • metsamasside hävitamine põllu- ja karjamaa loomiseks metsa arvelt või maa tootmisest kõrvaldamise aktiveerimine;
 • põllumajandusjääkide, nagu kõrred ja põõsad, põletamine maapinna puhastamiseks külvamiseks tööjõu säästmiseks;
 • metsatulekahju maapiirkonna muutmiseks hooneks;
 • metsatulekahju töökohtade loomiseks;
 • metsas harimiseks;
 • metsatulekahju puiduvarude tagaajamiseks.

Tulekahjud, millest autorid reaalset kasumit ei saa

 • pahameel sundvõõrandamise või muude riigiasutuste algatuste vastu;
 • viha eraisikute vahel;
 • protestib jahipiirangute vastu;
 • protestib kaitsealade loomise ja keskkonnapiirangute kehtestamise vastu;
 • vandalism.

Süütajate põhjustatud tulekahjud

Süütaja on „inimene, kes süütab mis tahes eseme oma sisemise ahastuse leevendamiseks.“ Püromaania on kahtlemata harva esinev haigus, kelle suhted Itaalia maapiirkondade tulekahjudega on väga kehvad.

Poliitilistel põhjustel põhjustatud tulekahjud

Metsatulekahjude ja poliitiliste ajendite suhe ei tundu meie riigis usaldusväärne; palju vähem saab nähtust jälgida terroristlikust ja destabiliseerivast kujundusest.

Vastupidiselt kahele viimasele eespool mainitud rühmale näivad sotsiaalmajanduslikud motivatsioonid süütajate tegevust paremini seletavat.

Hoolimatud või tahtmatud põhjused

Seotud meeste ettevaatamatuse, hooletuse, hoolimatuse või teadmatusega, mis tahtmatult põhjustavad tulekahjusid.

LOODUSLIKUD PÕHJUSED

Seotud vulkaanipursete, välgu, isepõletamise käivitava toimega.

N.B. Esitatud teave on välja töötatud Riikliku Metsakorpuse avaldatud uudistest


Tulekahjud - viis põhjust, mille tõttu Itaalia põleb

Itaalia viimase 30 aasta halvim tulehooaeg on lõppenud. Põhjused võib kokku võtta viies punktis. Need kõik on seotud tähelepanu puudumisega territooriumile ja üldisele hüvele. Kuid ka halva efektiivsusega organisatsioonisüsteemi.

autor Davide Pettenella (Allikas: lavoce.info)

Vaatame peaaegu viimase 30 aasta põlengute halvima hooaja lõpus Itaalias analüüsida põhjuseid selle nähtuse kohta, püüdes anda sellele laiemat hinnangut metsaressursside seisund. Me võime selle nähtuse põhjused rühmitada viis kategooriat, millest kaks viimast olid seotud programmi üldiste probleemidega metsandussektor mis lähevad metsatulekahjude konkreetsest teemast kaugemale.

Ilmastikutingimused

Esimene põhjus, mis on tulekahjude tekkimise peaaegu eeldus, on ilmastikutingimused: kuivus, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus, tugev tuul kõige suurema arvuga äärmuslikud sündmused, nagu kell seitse kuumalained selle suve kõik nähtused, mis on seotud kliimamuutused. Klimaatiline erand saab olema üha tavalisem, muuhulgas näevad kliimamuutuste stsenaariumid ette, et Vahemere piirkond on teiste piirkondadega võrreldes rohkem soojenemisega kokku puutunud, kevadel väheneb sademete hulk rohkem ja suvel on suuremad kuumalained, tulekahjudes seega potentsiaalselt kiirem, intensiivsem ja suured.

Süütajad on vabatahtlikud ja mitte. Ja haruldased süütajad

Teine põhjus on seotud vabatahtlik tulekahju või vastutustundetu käitumine. See ei puuduta püromaani, väga harva esineva vaimuhaiguse levikut, vaid see on seotud pahatahtlik käitumine hulgaliselt teemasid: karjased rikkamate ja "puhtamate" karjamaade otsimisel, kättemaksumotiividega süütajad, hooajalised metsatöölised tulevaste töövõimaluste otsimisel, jahimehed, kes on huvitatud ulukite pelgupaigade kontrollimisest ja koondamisest, toodete kogujad metsikud. Kuid ülekaalukas põhjus on süüdi olev käitumine hoolimatus, hooletus, kogenematus ja riski alahindamine. Lõuna-Euroopas on ligi 70 protsenti tulekahjudest seotud taimejääkide põletamise ning sooviga uueneda ja karjamaad tootlikumaks muuta.

Ennetamine ja seiskamine

A vähe tähelepanu aktiivsele tulekahjude ennetamisele see on kolmas põhjus. Maakorralduse panoraamis pole Itaalias midagi uut: ennetamisele pööratakse vähem tähelepanu kui taastamine. Ennetamine võib olla kaudne või otsene. Sest kaudne ennetamine me mõtleme selliseid tavasid nagu sobiva liigi valimine, harvendamise ja metsa puhastamine, sekkumised, millel on samuti oluline roll metsamoodustiste vastupanuvõime ja vastupidavuse suurendamiseks. Otsene ennetamine see tähendab tulekahjuribade ehitamist ja hooldamist, põleva materjali vähendamist, teede ja sideliinide all olevate külgribade puhastamist.

Tulekahjude vältimise-kustutamise antiteesi kaalumisel on erinevused majanduslik investeering kahest võimalusest: esimene puudutab peamiselt i väikesed operaatorid maamaailma, hõlmab teine väljaspool metsandussektorit ja eriti ettevõtlusega seotud ärivaldkond õhulaevastik ja ai seiresüsteemid, sektorid, mis on tihedalt seotudsõjatööstus.

Mahajäetud mets

Kahel viimasel põhjusel on laiem asjakohasus, mis ületab tulekahjude konkreetset juhtumit ja mõjutab Itaalia metsandussektori organisatsioonilised meetodid, poliitika unarusse jäetud (osalt seetõttu, et see moodustab 0,08 protsenti riiklikust lisandväärtusest), hoolimata metsaaladest, mis hõlmavad enam kui kolmandikku territooriumist ja esindavad seda, mida on määratletud riigi suurima rohelise infrastruktuurina. Infrastruktuur, mis vaatamata tulekahjudele ja parasiitide rünnakutele laieneb pärast mahajäetud põllumaa. Seal madalamate kulude ennetamine on see seotud sektori majanduse elavdamisega: mets, mis toodab väärtust see on mets, mida kaitstakse on see vaevalt põleb.

Tegelikult tingib kogu sektori ikkagi kultuur, mis on19. sajandi lõpu Itaalia kui riigil oli üks range seadusandlus metsaaluste ja ühe sidumine spetsialiseeritud politseijõud metsaressursside kaitsmisel. Tegelikult on ainus, kõige võimsam metsapoliitika vahend ikkagi i erinevat tüüpi piirangud (hüdrogeoloogilised, maastikulised, looduslikud). Viimase 50 aasta jooksul on metsaala kahekordistunud. Me vajame a paradigma muutus viide metsanduspoliitikas: alates "pärandi kaitsmise ja taastamise keelamisest" kuni "vara hallata, suurendades seda ka majanduslikult, kulude vähendamiseks selle kaitse ".

Valitsemisprobleem

Ja siin tuleb mängu viies ja viimane tegur: sektori institutsionaalne struktuur, mida on põhjalikult muudetud Madia seadus avaliku halduse reformimiseksja eriti alates Seadusandlik dekreet 177/2016 mis on metsandussektoris tegutsevad asutused tsentraalselt ümber määranud. Nagu on selgitatud dokumendiga kaasas olnud tehnilehel faktide kontrollimine peal tulekustutus, dekreediga 177 tehti valik riigimetsa korpuse (Cfs) militariseerimine, integreerides suurema osa komponentidest Carabinieri.

Dekreedil 177 oli üks spetsiifiline efekt metsatulekahjude vastase kaitse korraldamise kohta tavalise põhikirjaga piirkondades. Praegu pädevused jagunevad piirkondade, tuletõrjujate, kodanikukaitse ja metsapolitsei vahel, vastavalt 2006 andmeleht. Dekreedis määratletud pädevuste reformiga muutuvad need vajalikuks uued lepingud regioonide ja tuletõrjujate vahel mis aga peaksid paljudes piirkondades sekkumistega pädema organisatsioonilised ja personaliprobleemid.

Selle süvenemise oht

Lõpuks võis dekreedi lugemisel eeldada, et kavandatav Põllumajanduse, metsanduse ja toidupoliitika ministeeriumi metsanduse direktoraat võta üks aadressi funktsioon tuletõrjetegevus. See direktoraat ootab endiselt lõplikku struktureerimist.

Dekreediga 177 oli see nii võimalik kaks olulist viga ühes otsuses: operatiivsed kohustused on usaldatud organisatsioonile (tuletõrje), millel puudub maapiirkonna logistiline struktuur, kaotades vastastikuste raamistike aastakümnete jooksul kustutatud tegevuste käigus kogutud välitöö koordineerimise oskused. Samal ajal on seda riigi keskaparaadi kindlustamise ja täpsemalt militariseerimise protsessi loodusvarade haldamise alal rõhutatud just ajal, mil oleks hädavajalik omada valitsemisega kaasnevat riigihaldust. ühised kaubad, mis privilegeerivad repressioonide ennetamise, koostöö suhted ja mõjuvõimu suurendamise sidusrühmadega julgeolekualases sekkumises. Kui see tee, valmistume veel mitmeks tulesuveks.

Valmis tuleviku jaoks - võtke igal neljapäeval vastu Mercalli kolumn ja planeedi tuleviku jaoks kõige olulisemad algatused.


Suured metsatulekahjud on kliimamuutuste tulevik

Pikaajaline põud ja rekordilised temperatuurid on muutnud California metsad tikukarpideks. Ja olukord läheb ainult hullemaks

Tim Dickinson

Tim Dickinsoni uusimad artiklid

Autori märkus: see artikkel avaldati algselt meie 2015. aasta septembrinumbris, kuid avaldame selle uuesti, kuna see on asjakohasem kui kunagi varem.

Selle aasta mais juhtus Ameerika läänerannikul midagi peaaegu mõeldamatut: olümpia poolsaare mets, mandri üks niiskemaid kohti, süttis põlema. Augustiks oli see muutunud põrguks. Tuul oli puhunud leegid kuni Washingtoni mägilinnani Twispini ja "põrgutorm" - kohalikku šerifit tsiteerides - tappis kolm metsavahti. Tulekahju muutus peagi riigi ajaloo halvimaks, põletades üle 300 000 aakri frestat ja hävitades kümneid kodusid.

Oregoni ja Washingtoni osariikide tulekahjud olid nende raevus neelanud teise osariigi Delaware suuruse ala. Üle 1000 rahvuskaardi liikme kutsuti tagasi teenistusse ning armee oli mobiliseerinud 200 meest ka tulekahju kustutamiseks. Taevast leekide kustutamiseks oli kasutatud kümmet helikopterit Blackhawk ja nelja lennukit C-130 Hercules. Washingtoni kuberner Jay Inslee nimetas tulekahjusid "enneolematuks kataklüsmiks" ja organiseeris osariigi kodanike sekka isegi vabatahtlike rühmi, et aidata leegiga võidelda, samal ajal kui teisi tuletõrjujaid saabus kõikjalt maailmast, isegi nii kaugetest kohtadest nagu Austraalia ja Uus-Meremaa. Meremaa.

See on kliimamuutuste olevik ja tulevik. Meie maailma jätkuv soojenemine võimendab põuda ja muudab tohutud metsatulekahjud tavaliseks. Nii juhtub USA loodes, mida mõjutab nn märg kuivus. Vaatamata peaaegu normaalsele sademete tasemele tõid liiga kuumad talvetemperatuurid piirkonna mägedesse pigem vihma kui lume. Vähe sadanud lumi sulas peagi, jättes suvekuumuse saabudes piirkonna kuivaks ja põlemiseks valmis.

Rahvuslikud näitajad on sama selged kui murettekitavad. "Kliimamuutused on pikendanud võsapõlengute hooaega, mis kestab nüüd keskmiselt 78 päeva kauem kui 1970. aastal," öeldakse mullu augustis avaldatud metsateenistuse aruandes. Viimase kolme aastakümne jooksul on igal aastal põletatud ala kahekordistunud ja agentuuri teadlased ennustavad, et see "kahekordistub sajandi keskpaigaks".

Tulekahjudeni viiva põua inimtekkelised põhjused on tõelised ja tänapäeval on need ka mõõdetavad. Columbia ja NASA teadlaste uue uuringu kohaselt suurendab inimese põhjustatud globaalne soojenemine atmosfääri aurustumist, tühjendades vett Ameerika lääne maalt ja taimestikust. Ainuüksi Californias on põud praegu 25% raskem kui kliimamuutuste mõju puudumisel. Ja see mõju ei võta ilmselgelt arvesse riikide vahelisi piire. Nagu öeldud Veerev kivi uuringu juhtiv autor, Columbia teadlane Park Williams, "samu tagajärgi on näha ka riigi loodeosas".

Eelmisel augustil leekide lähedal rindejoonel lubas kuberner Inslee oma osariigis tulekahjusid kustutada. Kuid ta palus ameeriklastel seista silmitsi ohtlikuma vaenlasega kui tuli ise. "Me peame seda asja ründama selle juurte juurest: süsinikdioksiidi heitmed," ütles ta.

See on tulevik, mis meid ees ootab. Süvenev põud ja rekordilised temperatuurid - mullune juuli oli planeedi Maa kõigi aegade kuumim kuu - on muutnud metsad Fresnost Fairbanksini Ameerika läänerannikul tikutoosikesteks. Ainuüksi Alaskas on põlenud üle 5 miljoni aakri, mis on arv, mis on suurem kui viimase kümnendi keskmine kogu Ameerika Ühendriikides. Kuud enne tulehooaja lõppu oli riikliku talitustevahelise tuletõrjekeskuse andmetel 2015. aastal põlenud üle 8 miljoni aakri - see on rekord. "Mõned neist tulekahjudest on piirkondades, mis võivad põleda kuni lumesajuni," ütles NIFC pressiesindaja Jessica Gardetto.

Suur CO2-heite vähendamine võib tulevikus kahjustusi piirata, ütleb Inslee. Kuid karm reaalsus on see, et tulevik toob meie jaoks juba suuri tulekahjusid. Riikliku ookeani- ja atmosfääriameti uue uuringu kohaselt suureneb tulekahjude osakaal Ameerika lääneosades 21. sajandi keskpaigaks kuus korda. Ja riigi ressursid on täna juba oma piiril: Ameerika Ühendriigid pole tulekahjude puhkemiseks tõsiselt ette valmistunud ja veelgi vähem halvema stsenaariumi jaoks - tuline orkaan Katrina.

Tulevikust ettekujutuse saamiseks peate vaatama põhja poole - Alaska ja Arktika poole, mida president Obama sel suvel Anchorage'i külastades nimetas "kliimamuutuste rindejooneks". Temperatuuri tõus ja igikeltsa sulamine on toonud metsatulekahjud kohale, mida pole aastatuhandeid näinud. "Kliimamuutused ei ole enam kauge probleem," ütles Obama. "See toimub siin, juhtub ka praegu."

Polaarpiirkondades soojeneb maailm rohkem ja temperatuur Alaskal on viimase 60 aasta jooksul tõusnud kaks korda kiiremini kui ülejäänud riigis. Ja osariigis on metsatulekahjude hooaeg keskmiselt pikenenud rohkem kui kuu (35 päeva) võrra võrreldes 1950. aastatega. "Saame tuvastada kliimamuutuste mõju tulekahjudele," ütleb Alaska-Fairbanksi ülikooli metsaökoloog Glenn Juday, kes toob välja kolm näitajat: "põlev ala, tulekahjude raskusaste ja sagedus".

Kliimamuutustest põhjustatud suurte tulekahjude tragöödia seisneb selles, et tulekahjud ise süvendavad globaalset soojenemist, tuues atmosfääri megatonne CO2. See kehtib eriti põhjapolaarjoonest põhja pool. Viimase 5000 aasta jooksul on Alaska tundra olnud liiga külm ja liiga niiske, et tekkida olulisi tulekahjusid. See kõik muutus 2007. aastal, kui osariigi põhjaosa tabas suur tulekahju. Tulekahju põles umbes 1000 ruutkilomeetrit. See mitte ainult ei hävitanud põliseid maastikke, vaid plahvatas ka CO2 pommi, põletades orgaanilisi aineid sajandeid seisnud pinnases. See üksik tuli eraldas atmosfääri sama palju süsinikdioksiidi, kui kogu tundra ökosüsteem Kanadast Venemaani oli viimase 25 aasta jooksul neelanud. Teadlased olid tundrat alati pidanud "maailma kõige turvalisemaks CO2 laduks", ütleb Juday. "See oli paks, külmunud kiht. Me ei arvanud kunagi, et see süttib. See oli hämmastav". Kõige hullem on see, et tundras leegid õhutavad mullakihti, mis isoleerib igikeltsa, destabiliseerides veelgi "ladu".

Sel suvel süttis Alaska imelikult sooja ja väga vähese lumega talve tõttu. (Anchorage registreeris rekordi: 60 aasta jooksul on kõige vähem lund olnud). Kevade saabudes tõusis temperatuur üle 7 kraadi üle keskmise. Fairbanksist 300 km kaugusel asuvas Eagle linnas registreeriti mais 32 kraadi sooja, seda temperatuuri oli sellel kuupäeval registreeritud ainult Houstonis ja Dallases.

Kui välk lõi, süttis Alaska leekides. "Mingil hetkel sel suvel," sõnas Obama, "põles korraga üle 300 tule." Tulekahjud olid kontrolli alt väljas ja tulekahju kulutas 20 000 ruutkilomeetrit - see oli ajaloo teine ​​halvim tulehooaeg. Ja sama hirmsad kui Alaska tulekahjud olid, vastavalt riiklikule kliimahinnangule - 2014. aasta föderaalaruandele, milles hinnati piirkonna kliimamuutustega seotud riske -, võivad asjad ainult hullemaks minna. Isegi kui Pariisi konverentsil läheb sel aastal kõik hästi, isegi kui maailma valitsused hakkavad võtma heitkoguste vähendamiseks agressiivseid meetmeid, kahekordistub aruande kohaselt Alaska tulekahjude arv 2050. aastaks ka selle stsenaariumi korral 2150. aastaks .

Globaalse temperatuuri tõustes suurenevad tulekahjud käsikäes. Kuid vähem intuitiivne on see, kuidas ohtlik põud ja üha pikem tulehooaeg on tabanud Ameerika läänerannikut, hoolimata sellest, et aastane sademete tase on normi lähedal. Probleem ei ole veepuuduses, vaid selles vees langeb vähe selle lume kujul.

Tüüpilistes tingimustes tekitab mägedes lume sulamine kevade jooksul kevadet, mis hoiab taimestiku märjalt ka suvel, mis võib olla väga kuum ja kuiv, ning tagab seeläbi kaitse tulekahjude eest. Sel talvel oli aga temperatuur 5 kraadi üle normi ja rekordiline lumehulga langus, oli vedrude vool juba veebruaris jõudnud haripunkti. Märtsis kuulutas kuberner Inslee Washingtoni osariigis välja põuaolukorra. Juunis olid lumed kadunud.

"See põud on erinevalt kõigist, mida teame," ütles Washingtoni osariigi ökoloogiaosakonna direktor Maia Bellon mais. Ja see ajendas piirkonda põlema. Washingtoni ülikooli tuleökoloog Susan Prichard ütles, et allikate ja seetõttu neist sõltuvate metsade ootamatu kuivamine lõi "ideaalsed tingimused" suurteks tulekahjudeks Oregoni idaosas ja Washingtoni osariigis. "Ta muutis meid tikutoosiks."

Soe õhk kuivatab metsad, sõna otseses mõttes. Inimeste põhjustatud temperatuuri tõus suurendab atmosfääri isu maa niiskuse järele. Columbia teadlane Williams viskab nalja, et selle tagajärjeks on maffia väljapressimine, kus atmosfäär nõuab maalt üha rohkem vett. Märgadel aastatel pole see probleem. Kuid põua ajal see nii muutub, põhjustades ökosüsteemile suurt kahju. "Selle lõplik hind muutub nüüd nii suureks, et see on nähtav," ütleb Williams, "vähendades inimeste ja ökosüsteemi vee kättesaadavust."

Washingtoni ülikooli kliimamõjude rühma asedirektor Joe Casola vaatab tulevikku. Tänavuse sooja talve, vähese lume, varajase põua, kuuma suve ja tulekahjude kombinatsioon on klassika ja tema sõnul "hea eelvaade" sellest, mida vastavalt meie välja töötatud mudelitele kliimamuutuste mõjudele, see muutub peagi normaalseks. "Need on tingimused, millega peame tõenäoliselt tegelema mõne aastakümne pärast".

Praeguste EPA prognooside kohaselt langevad Kaskadia mägedes aprillilumed 2040. aastaks 40% võrra. "Kõrgemad suvetemperatuurid, varakevadine lumesulamine ja mullas potentsiaalne mullaniiskuse vähenemine aitaks tulekahjude riski suurendada," järeldab kokkuvõte. agentuur.

Riikliku kliimahinnangu kohaselt on aastaks 2080 Ameerika läänes aastas põletatavate metsade arv keskmiselt neljakordistunud. Mida see praktikas tähendab? Selle asemel, et juhtuda iga 20 aasta tagant, võiksid Oregoni ja Washingtoni täna hävitavad suured tulekahjud juhtuda iga kahe aasta tagant või isegi igal aastal.

Kui tulekahju on vältimatu, on ka natuke häid uudiseid. Ameerika Ühendriigid saavad õppida, kuidas selle vastu paremini võidelda, muutes lihtsasti metsateenistuse rahastamise viisi. "Oleme kõik nõus, et viis, kuidas haldame tulekahjude tõkestamise rahastamist, ei toimi," ütles Alaska senaator Lisa Murkowski augustis. "On aeg seda muuta".

Kliimamuutuste kiirust võib üllatavalt hõlpsalt näha ka eelarve osas, mille metsateenistus on aastate jooksul metsatulekahjude vastu võitlemiseks eraldanud. 1995. aastal oli see ainult 16%. Sel aastal ületab see esimest korda 50%. Kümne aasta jooksul on agentuuri sõnul need kulud kasvanud, et katta kaks kolmandikku eelarvest.

Olukord on muutunud nii halvaks, et metsateenistus kasutab täna raha, mille ta peaks eraldama tulekahjude ennetamiseks - metsade puhastamiseks surnud puidust ja väikeste kontrollitud tulekahjude korraldamiseks, mis aitavad vältida suuremate metsatulekahjude tekkimist - lihtsalt enda enda tasumiseks. tuletõrjujad. Pooleliolevate tulekahjude vastu võitlemise kulud takistavad selliste projektide elluviimist, mis vähendaksid uute puhkemise võimalusi.

Oma tarkuses on Kongress kehtestanud metsateenistuse eelarve, lähtudes selle keskmistest kulutustest 10 aasta jooksul. See on valem, mis toimis hästi, kui kliima oli stabiilsem. Kuid agentuur peab nüüd tegelema üha suuremate ja kallimate tulekahjudega. "Kuus kõige raskemat tulehooaega alates 1960. aastatest on kõik toimunud alates 2000. aastast," teatas agentuur mullu augustis.

Loode põlemisel teeb Kongress midagi. Reformipüüdlusi viivad läbi asjaosaliste riikide parlamendiliikmed, sealhulgas irooniliselt - vabariiklaste parlamendiliikmed, kes on seni kliimamuutuste olemasolu eitanud, näiteks Wyomingi senaator Mike Enzi või heitkoguste kontrolli kehtestamise vastu võidelnud. Kongressi esindaja Mike Simpson Idahost.

Simpsoni kulutulekatastroofide rahastamise seaduse eesmärk on vähendada agentuuri eelarvest suurte tulekahjude kustutamise kulusid. Täna on 30% kuludest 1% tulekahjudest: Simpsoni kava kohaselt rahastaks suurte tulekahjude vastu võitlemist föderaalvalitsuse merekatastroofide fond, sama summa, mida kasutatakse orkaanide, tornaadode ja maavärinate korral.

Oregoni demokraat, senaator Ron Wyden nõuab tungivalt, et ta tungiks selle üle arutlema, kui kongress sel kuul kokku tuleb. "Minu esimene päevakorrapunkt," ütleb ta, "on teha lõpp kohutavale teguritele, mis neid tulekahjusid veelgi süvendavad: tuletõrjujate vähene rahastamine, ennetusfondide kasutamine tulekahjude vastu võitlemiseks ja lõpptulemus või riskide kuhjumine, et puhkevad veelgi hullemad tulekahjud ”.

Kuna rahvas hakkab metsatulekahjude suhtes ümber mõtlema - alates normaalsest, nagu see oli 50 aastat tagasi, kuni erakordselt hävitavate sündmusteni, mida raskendasid kliimamuutused, on ülitähtis mitte unustada halvimat võimalikku stsenaariumi: tules piiratud suur linn.

USA on juba maitsnud, milline selline katastroof oleks: 1991. aastal tabas võsapõleng Oaklandi kohal asuvaid künkaid ja kanjoneid, tuletõrjujad ei suutnud seda taltsutada, 25 inimest suri, 150 sai vigastada ja varaline kahju oli 1,5 dollarit miljardit. 2003. aastal põles Californias tugeva tuule tagajärjel tekkinud metsatulekahju üle 1100 ruutkilomeetri, muutes selle osariigi ajaloo kõige halvemaks põõsaks: see tabas San Diego agulit, põletades 2000 kodu. 2007. aastal tabas seda piirkonda ka suur tulekahju, mis sundis elanikke varjuma Qualcommi staadionile, kus mängib kohalik jalgpallimeeskond.

Väikese positiivse küljena võib öelda, et USA loodeosariiki sel aastal tabanud tulekahjude rekordperioodil olid piiratud inim- ja majanduskulud. Mõjutatud piirkond on hõredalt asustatud ja eraldatud Seattle'ist ja Portlandist suurte mägedega. Ma gli effetti secondari del fuoco su queste città non devono essere sottovalutati: alla fine di agosto, il cambiamento del vento ha portato i fumi di diversi incendi a Portland, oscurando temporaneamente il cielo. La concentrazione di polveri sottili nell’aria cittadina ha raggiunto livelli pericolosi per la salute, livelli che di solito si registrano solo a Pechino.

Ma, a livello generale, gli Stati Uniti sono stati fortunati che i grnadi incendi non abbiano colpito le colline della Silicon Valley o attraversato il Colorado fino alla periferia di Denver. Il nord della California, a dirla tutta, a luglio ha evitato per poco un disastro quando un incendio causato da un bollitore difettoso ha minacciato la città di Clear Lake, a nord della famosa Napa Valley, devastando 280 kmq, superando un’autostrada e portando all’evacuazione di 13mila residenti. Ken Pimlott, direttore dell’autorità dei pompieri della California, ha detto che lo Stato deve affrontare “condizioni e comportamenti senza precedenti” degli incendi boschivi e che il peggio della stagione “deve ancora venire” nel sud della California. “Non abbiamo schivato un disastro, non possiamo ancora dirlo”.

Il governatore della California Jerry Brown di recente se l’è presa con i candidati repubblicani alla presidenza che si rifiutano di riconoscere l’esistenza del cambiamento climatico. “Una stagione degli incendi più lunga, condizioni meteo estreme e siccità prolungata non sono solo all’orizzonte”, ha scritto in una lettera aperta, “sono già qui. E sono qui per restare”.

Che sia provocato da un fulmine o da un piromane, la prossima volta il fuoco potrebbe minacciare San Jose, San Diego o Los Angeles – tutte città fondamentali per l’economia nazionale. Nel suo scenario peggiore, gli incendi boschivi causati dal riscaldamento globale sono una minaccia esistenziale. “Il clima è instabile”, ha detto Brown alla stampa ad agosto. “Se la siccità continuasse per un anno o per diversi anni, tutta la California potrebbe bruciare”.

Questo articolo è apparso originariamente su Rolling Stone US


EFFIS 2019: statistiche, cause e strategie di prevenzione degli incendi forestali in Italia

Il Joint Research Centre (JRC) ha pubblicato -nel novembre del 2020- il 20° rapporto annuale del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi (EFFIS). Il documento fornisce informazioni sull’evoluzione del pericolo di incendio nelle Regioni europee e mediterranee, i danni causati dal fuoco e una descrizione dettagliata delle condizioni del fuoco durante la campagna 2019 nella maggior parte dei paesi che fanno parte della rete EFFIS. Questo post vuole essere una sintesi di quanto riportato nel rapporto con particolare riferimento alla situazione italiana.

Indice di pericolo e stato degli incendi nel 2019 in Italia

Per l’Italia, il Fire Weather Index (FWI) o indice del pericolo di incendio è stato leggermente inferiore alla media e corrispondente al 68% del FWI del 2007. Sia il numero di incendi che gli ettari percorsi sono stati maggiori rispetto a quelli dell’anno precedente. Nel periodo invernale, la maggiore incidenza ha interessato le Regioni settentrionali e la Toscana soprattutto a causa di: numerose giornate caratterizzate da forte vento proveniente da nord, alte temperature e scarse piogge. Le regioni più colpite sono state Lombardia, Liguria e Toscana. Nel mese di marzo, la regione più colpita è stata il Piemonte soprattutto a causa dei forti venti e della siccità prolungata che, combinati con le elevate pendenze tipiche dei rilievi alpini, hanno favorito la diffusione degli incendi e fortemente ostacolato le operazioni di estinzione. Dal mese di maggio le regioni maggiormente colpite, sia in termini di frequenza che di superficie percorsa sono state la Sicilia e la Calabria questo è stato un avvenimento importante in quanto ha significato anticipare in queste regioni la campagna estiva che fino agli anni precedenti si ripeteva in modo abbastanza regolare. A livello nazionale, le aree più colpite sono state le zone di macchia mediterranea situate sulle colline dell’Italia centro-meridionale. Si tratta di aree boscate a prevalenza di leccio e degradate soprattutto a causa di ripetuti incendi e dell’eccessivo pascolamento in aree non adatte alla selvicoltura per fini prettamente produttivi o all’agricoltura estensiva.

Cause degli incendi e punti di innesco

Il 57% degli incendi sono stati causati dall’azione umana. Le altre cause (14%) sono riconducibili per lo più alle pratiche agricole e/o forestali. Circa il 2% degli incendi sono dovuti a cause naturali. Per il restante 27% non è stato possibile individuare una causa certa. Il 41% dei punti di innesco, negli incendi boschivi, sono localizzati all’interno delle foreste. Il 14% degli incendi si innesca in aree coltivate e sottoposte al pascolo. Il 19% dei punti di innesco si trova in aree non coltivate. Il 24% degli inneschi è localizzato nelle vicinanze di reti stradali. Per il restante 2% si tratta di cause non definite e denominate come “altre cause”.

Attività di prevenzione e campagne informative

EFFIS evidenzia alcune importanti iniziative promosse e sviluppate nel 2019 sul tema della prevenzione tra cui un’iniziativa organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con SISEF: un workshop organizzato nell’ambito del progetto PREVAIL che ha visto la partecipazione di oltre 100 partecipanti tra gestori, proprietari e ricercatori di tutta Italia i risultati sono stati pubblicati all’interno di un numero speciale della rivista Sherwood Foreste e Alberi Oggi dedicato alla prevenzione degli incendi boschivi.

Cambiamento climatico

Il 2019, per l’Italia, è stato il terzo anno più caldo degli ultimi 60 anni dopo il 2018 e il 2015. La temperatura media è aumentata di 1.56°C rispetto ai valori climatici di riferimento del periodo 1961-1990. In particolare, i 3 mesi estivi hanno registrato una temperatura media maggiore di 2.88°C rispetto ai valori climatici degli stessi mesi del periodo di riferimento. Il report evidenzia inoltre e conferma il trend degli ultimi anni che hanno visto 8 degli anni più caldi dal 1961 all’ultimo decennio. Per quanto riguarda le piogge, anche se sono aumentate del 12%, con un’alternanza di mesi piovosi e mesi siccitosi, non sono mancati casi estremi come in Sicilia e Sardegna dove si sono verificati 100 giorni consecutivi senza precipitazioni significative. Marzo è stato un mese critico nelle regioni di Nord-Ovest caratterizzate da piogge inferiori del 60% rispetto alla media del periodo. I mesi di settembre e ottobre sono stati i più critici nelle regioni centrali con una diminuzione delle precipitazioni pari al 50% che, insieme alle alte temperature, rende le condizioni meteorologiche favorevoli al verificarsi di eventi significativi come i grandi incendi. A causa dei forti venti, durante l’inverno si è verificato un gran numero di incendi e vaste superfici sono state percorse dal fuoco soprattutto nelle regioni di Nord-Ovest e in Toscana.

Un aspetto interessante evidenziato nel report è che le aree agricole marginali o abbandonate sono in aumento, determinando aree più adatte al passaggio del fuoco. Per queste ragioni, gli effetti protettivi delle aree coltivate stanno diminuendo in alcuni casi, al contrario, queste aree possono diventare un veicolo di diffusione più veloce. Nel 2019 si sono verificati più di 60.600 incendi nelle zone rurali.

Strategie di adattamento e pianificazione:

Il report descrive anche la Strategia Forestale Nazionale (SFN) descrivendo le azioni specifiche rivolte non soltanto all’aumento o al miglioramento dell’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici ma anche favorire interventi di gestione forestale su larga scala per la prevenzione agli incendi boschivi e gli eventi naturali estremi. In particolare, la SFN vuole aumentare la prevenzione attraverso misure di pianificazione integrata di pratiche agro-silvo-pastorali attraverso una gestione strategica del combustibile a supporto della lotta agli incendi. Questa strategia consentirà di integrare nella gestione ordinaria delle zone rurali, le azioni rivolte alla riduzione del rischio di innesco e di propagazione riducendo la frequenza e l’intensità degli incendi, facilitando gli interventi operativi di lotta attiva. La SFN inoltre pone in risalto il ruolo strategico del coordinamento istituzionale e delle competenze regionali.

Attività di ricerca rivolte al miglioramento della gestione del fuoco

Nel report sono riportati alcuni progetti e programmi di ricerca a supporto della gestione degli incendi boschivi: 1. il progetto europeo H2020 PREVAIL che analizza l’uso dei programmi di sviluppo rurale per la prevenzione agli incendi boschivi e le buone pratiche per ottimizzare le risorse e ridurre i costi di prevenzione nei Paesi del Mediterraneo 2. il progetto Italian Tree Walker Network finanziato dal MIUR con il programma PRIN ((Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) che studia e analizza le risposte fisiologiche arboree in real time nel comprensorio del Parco Nazionale del Vesuvio 3. il progetto FORMA che ha condotto rilievi aerei con laser scanner per valutare le risorse forestali pugliesi a supporto dello sviluppo di mappe di modelli di combustibile regionali.

Il report, infine, riporta una serie riferimenti a pubblicazioni scientifiche prodotte nell’anno 2019 e per cui si rimanda al link dove poter scaricare l’intero documento.

Per concludere, il report conferma il ruolo fondamentale che i cambiamenti climatici giocano sulla frequenza e sull’intensità degli incendi, aumentati in numero e in superficie, rispetto all’anno precedente. L’Italia sta sviluppando una strategia nazionale mirata soprattutto alla prevenzione ma anche alla pianificazione integrata delle attività agro-silvo-pastorali. La ricerca, quindi, non si ferma e porta avanti una serie di attività e di progetti mirati al miglioramento delle tecniche di gestione che possano in futuro portare a una sempre maggiore consapevolezza degli eventi per riuscire a pianificare la gestione sull’ottica della prevenzione ma anche della capacità di estinzione degli incendi.


Gli incendi in numeri: cause e conseguenze di un paese che brucia

Il bosco non è solo un bosco

Prima di iniziare a percorrere il tortuoso sentiero che ci aiuterà a conoscere un po’ meglio una tra le principali minacce ai nostri ambienti naturali, è importante chiarire che per “bosco”, il nostro ordinamento e i piani applicativi che ad esso si riferiscono, intende “tutti i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea…”

Partendo da questa definizione, più di un terzo della penisola può essere considerata ricoperta di verde: ben 10.467.522 ettari, pari al 34,7% della superficie nazionale. Tra i distretti territoriali, l’Alto Adige, il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo, la Calabria e la Sardegna hanno un coefficiente di boscosità sensibilmente superiore a quello nazionale. I boschi propriamente detti, invece, con una estensione stimata pari a 8.759.200 ha, coprono il 29.1% dell’intero territorio nazionale e le regioni più densamente boscate sono la Liguria e il Trentino che, con un grado di copertura percentuale rispettivamente di 62.6 e 60.5%, costituiscono gli unici ambiti amministrativi in cui il bosco copre più della metà del territorio. La maggior parte dei boschi in Italia ha avuto origine attraverso processi seminaturali (69.2%), ossia in seguito ad attività selvicolturali e la maggiore percentuale di boschi con origine naturale si evidenzia in Sicilia (36.6%), in Abruzzo (32.3%), in Valle d’Aosta (32.0%) e in Puglia (31.9%).

Il valore dei boschi

I boschi, in quanto tali, oltre alle produzioni legnose, facilmente monetizzabili, forniscono, servizi senza prezzo alla comunità (come la capacità di mitigare il clima e proteggere il terreno dalla perdita di suolo) da tutti riconosciute e usufruibili anche dai non proprietari. Tali benefici indiretti prodotti dal bosco, come unità ecosistemica, sono strettamente legati alle funzioni vitali espletate dai boschi e sono di insostituibile necessità per la vita dell’uomo, per la sua sicurezza, contro il pericolo di frane e di improvvise piene e soprattutto per mantenere l’equilibrio del pianeta.

Per tali ragioni il bosco va preservato dal diffuso disboscamento. I terreni strappati alla foresta equatoriale e divenuti poi aridi o desertici sono aumentati in questo secolo del 140%, passando da 12 milioni a 28 milioni di chilometri quadrati. Il ritmo degli abbattimenti è aumentato nel tempo ad una velocità di 30 ettari al minuto, il che vuol dire la distruzione di 160.000 chilometri quadrati l’anno. Secondo stime recenti, negli ultimi 100 anni nel mondo sono stati distrutti oltre 22 milioni di chilometri quadrati di foresta, quasi il 40% dell’intero patrimonio verde. In Europa restano circa 140 milioni di ettari di boschi.

Principali cause di danneggiamento dei boschi: gli incendi

Una parte considerevole dei danni alle formazioni boschive è oggi riconducibile ad andamenti climatici insoliti come gelate tardive, estati estremamente secche o grandinate violente. Il “fattore clima” ha acquisito sempre maggiore importanza negli ultimi tempi per l’aumentata frequenza di questi eventi.

Nonostante i cambiamenti climatici contribuiscano a indebolire i sistemi boschivi, quasi il 70% dei boschi italiani non presenta danni da patologie evidenti, segno che gli agenti patogeni o la pressione della selvaggina, generalmente considerati fattori di rischio, hanno ancora un’influenza moderata sulla salute degli alberi.

Capitolo a parte va dedicato agli incendi che nel nostro paese, anche a causa di condizioni climatiche sempre più estreme e dell’incuria delle persone, mandano letteralmente in fumo ogni anno centinaia di ettari di terreno boscato.

Gli incendi non sono tutti uguali

Il fuoco può interessare tutti gli strati del bosco, o solo uno di essi. In base allo strato interessato si distinguono diversi tipi di incendio.

Gli incendi sotterranei si propagano consumando il materiale organico presente nella lettiera. Dal punto di vista ecologico possono avere conseguenze estremamente gravi, perché in grado di danneggiare l’apparato radicale delle piante. Spesso non è visibile la fiamma ma è solo il fumo a testimoniare la presenza di un incendio. Sono necessari diversi giorni per assicurarsi che non vi siano nuovi focolai di contro la velocità di propagazione è bassa con una media di 7 cm/h.

Gli incendi radenti bruciano la lettiera, i cespugli, l’erba i prati e i pascoli (generalmente al di sotto dei due metri di altezza). Spesso un incendio boschivo inizia con questa forma. A seconda della tipologia e quantità di combustibile a disposizione gli incendi radenti possono variare molto in intensità e velocità a grandi linee si può affermare che un incendio radente di lettiera si propaga più lentamente e con minore intensità rispetto ad un incendio di strato erbaceo o arbustivo. In presenza di questo ultimo l’attenzione deve essere massima perché potrebbe facilmente evolvere in un incendio di chioma.

In questo caso il fuoco interessa lo strato superiore del bosco. Gli incendi di chioma possono essere passivi, attivi ed indipendenti. Negli incendi di chioma passivi, l’incendio si alimenta da quello radente sottostante e avanza come unico fronte negli incendi di chioma attivi e indipendenti, invece, l’energia necessaria ad alimentare la fiamma viene dalla combustione delle chiome stesse ed è caratterizzato da un’elevata velocità di propagazione e da un’altezza significativa delle fiamme. Sono questi gli incendi più preoccupanti perché capaci di saltare anche barriere naturali e distruggere aree estese in pochissimo tempo.

Gli incendi in Italia

Solo nell’ultimo decennio si sono osservati in Italia circa 7200 incendi all’anno, con una superficie di 80.000 ettari.

Dal 1970 al 2009 gli incendi forestali hanno presentato un andamento variabile con anni di forte incremento, sia nel numero che nella superficie interessata, e anni caratterizzati da un contenimento degli incendi. Il decennio più critico è stato quello degli anni Ottanta, quando si è registrato il numero di incendi più elevato in un anno (18.664 nel 1985), la maggiore superficie forestale percorsa dal fuoco (229.850 ettari nel 1981) e la maggiore superficie forestale media per incendio (26,7 ettari nel 1983). Per la superficie boscata in senso stretto il decennio più critico è stato il 1990-99, con il picco di 116.378 ettari incendiati nel 1993.

Nell’ultimo decennio si è verificata una riduzione sia nel numero di incendi che nella superficie interessata: nel periodo 2000-2009, infatti, la superficie boscata incendiata è stata pari a quasi 40.000 ettari l’anno, contro i 50.000 ettari degli anni Settanta, i 53.000 ettari degli anni Ottanta, i 55.000 ettari degli anni Novanta. La superficie forestale incendiata mostra, nel complesso, un andamento simile: la dimensione media della superficie forestale interessata da incendi tende a ridursi progressivamente nel tempo, passando da 13,5 ha per incendio negli anni Settanta a 11,6 ha nell’ultimo decennio. A causa delle anomale condizioni climatiche gli anni 2003 e 2007 sono caratterizzati da un numero di roghi al di sopra della media. Infine, nel 2007 gli incendi hanno assunto vaste proporzioni raggiungendo una media di oltre 21 ha a incendio.

Confrontando il numero di incendi con la quantità di precipitazioni e la temperatura la correlazione non è tale da giustificare le evidenti differenze nel numero d incendi riscontrate di anno in anno. Tutto ciò non fa altro che avvalorare l’ipotesi che, sulla probabilità che un incendio avvenga e sull’estensione della superficie incendiata, influiscano numerosi altri fattori, principalmente quelli di origine antropica. Nella maggioranza dei casi, infatti, gli incendi sono causati da incuria, semplicemente gettando una cicca di sigaretta accesa su un prato o, ancor peggio, sono appiccati volontariamente.

Gli incendi in Europa

In ambito europeo il più importante strumento per la conoscenza degli incendi boschivi è rappresentato dall’EFFIS, il sistema di informazione europeo sugli incendi boschivi. Il sistema EFFIS consiste di un’infrastruttura scientifica e tecnica gestita su di una piattaforma informatica, che si avvale anche della consulenza di una rete di esperti nazionali sugli incendi boschivi che si incontrano regolarmente con i servizi della Commissione europea.

Nel 2009 gli incendi registrati nei 5 Paesi mediterranei dell’Unione europea hanno percorso un’area totale di 323.896 ettari che, pur rappresentando quasi il doppio rispetto alla superficie bruciata nel 2008, risulta tuttavia al di sotto della media degli ultimi 30 anni. Anche il numero di incendi globalmente registrato nel 2009, pari a 52.795, è leggermente inferiore alla media degli ultimi due decenni.

Dal momento che l’area di ogni Paese, sia totale che boscata, è molto differente, e che considerevolmente diversa risulta anche l’area esposta a rischio di incendio, un paragone diretto ed assoluto tra tali Paesi non può essere effettuato.

Chi difende i nostri boschi dagli incendi?

La “legge quadro in materia di incendi boschivi”(L.353/2000) individua nelle regioni l’organismo responsabile di tutte le attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi attraverso l’attuazione di un piano operativo mentre, lo Stato, ha il compito di organizzare tali attività.

In particolare, al DPC (Dipartimento della Protezione Civile), attraverso il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato), è affidato il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello Stato resi disponibili dal Corpo Forestale dello Stato, dall’Aeronautica Militare, dall’Esercito, dai Vigili del Fuoco e dalla Marina Militare.

Alle regioni compete l’attivazione delle sale operative per consentire la cooperazione dei diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi e, nel caso, all’intervento della protezione civile.

Ogni regione attiva, quindi un programma che ha l’unico compito di ridurre ogni anno le superfici percorse da fuoco. Perché ciò sia possibile sono definiti accordi specifici con il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, nonché con le associazioni di volontariato.

L’attività di previsione consiste nell’individuare le aree ed i periodi a maggior rischio di incendio boschivo sono effettuate dal Dipartimento di Protezione Civile e dalle regioni attraverso i centri funzionali. Le attività di previsione vengono messe in campo dal DPC e dalle regioni attraverso la rete dei centri funzionali. Il CFC (Centro Funzionale Centrale) e il Servizio Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia emettono giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, individuando tre livelli di pericolosità (bassa – media – alta).

L’attività di prevenzione è necessaria, invece, per ridurre le cause ed il potenziale innesco di un incendio. Le azioni possono essere preventive, destinate al bosco, come la manutenzione, la pulizia e la rimozione della necromassa, oppure destinate all’uomo. Visto che la maggioranza degli eventi è causata da un cattivo comportamento umano, l’azione preventiva deve riguardare sia il controllo delle attività umane in prossimità di una formazione boschiva, sia una comunicazione capillare per informare, sensibilizzare e educare i cittadini ad osservare il giusto comportamento.

Quando la prevenzione non basta: la lotta attiva agli incendi boschivi (AIB)

Quando parliamo di lotta attiva ci riferiamo a tutti quegli interventi da compiere quando un incendio è in atto. L’Organizzazione AIB delle varie regioni coinvolge diverse strutture locali e prevede la collaborazione ed il supporto di organismi statali. Le Regioni organizzano l’attività antincendio attraverso il piano regionale ed assicurano il coordinamento delle proprie strutture con quelle statali attraverso le SOUP (Sale Operative Unificate Permanenti).

Un’altra struttura di coordinamento che opera contemporaneamente alle SOUP è il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato), gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, che garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, sia in ambito nazionale che internazionale.

Le componenti terrestri sono invece quelle strutture che provvedono alla vigilanza ed al controllo del territorio, all’avvistamento e alla repressione. Sono principalmente costituite da operai forestali degli Enti competenti, da operai dei Comuni, dagli operatori delle associazioni di volontariato convenzionate.

Durante la stagione ad alto rischio di incendio (15 giugno-15 settembre) vengono organizzati sul territorio servizi di avvistamento attraverso pattugliamento, vedette poste su torrette o punti panoramici e sistemi di telecontrollo. Le eventuali segnalazioni, in caso di avvistamento di fumo, vengono fatte direttamente alla squadra operativa che provvederà poi ad allertare le strutture preposte alla verifica ed allo spegnimento.

In caso di incendio le prime ad intervenire sono le squadre di terra AIB coordinate dalle Regioni e composte da personale regionale. Oppure, sulla base di specifici accordi di programma indicati nei piani regionali, da personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia dello Stato e dai volontari antincendio boschivo.

La legge italiana a tutela dei boschi dagli incendi

La norma riguardante gli incendi è articolata su un livello penale e uno amministrativo e, oltre alla già citata legge quadro in materia di incendi boschivi, testi di riferimento sono anche il codice penale, la legge forestale del 1923, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente.

Con l’entrata in vigore della prima, però, si è stati testimoni di una svolta fondamentale sul fronte della repressione degli incendi boschivi. Per la prima volta nel testo si dà la definizione di incendio boschivo come (art. 2): “fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.”.

Tra i nuovi divieti e le prescrizioni introdotte si segnalano quelle contenute nell’art. 10 che prevede che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno 15 anni sono vietati inoltre per 5 anni sugli stessi soprassuoli le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale o ancora, sono vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone percorse dal fuoco, anche l’esercizio delle attività pastorizie e venatorie.

Viene inoltre vietata, nei periodi a rischio, ogni azione che potrebbe anche solo potenzialmente provocare l’innesco di un incendio. Le sanzioni per chi trasgredisce alle indicazioni riportate nella legge quadro sono raddoppiate se l’autore dell’illecito appartenga al CNVVF, al CFS, alle FFAA, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale, al Servizio regionale di protezione civile, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di antincendi boschivi.

Il reato di incendio boschivo, considerato delitto contro l’incolumità pubblica, viene enunciato nell’art. 423 bis del codice penale. Ai sensi dell’art. 423 bis c.p., chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio boschivo è invece cagionato per colpa, la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Il reato è doloso quando è preveduto e voluto dall’autore come conseguenza della propria azione od omissione. Esempio classico è il caso di chi, intenzionalmente, accende dei fuochi in un’area boschiva utilizzando taniche di benzina e fiammiferi. Il reato è invece colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia come nel caso del mozzicone di sigaretta accesa e gettato nel bosco o del proprietario di un fondo che deposita materiale infiammabile senza protezione nelle vicinanze di un bosco.

Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) contenute nella Legge forestale riguardano, invece, la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi. In particolare, vietano di accendere fuochi all’aperto nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri anche il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – R.D. n. 773/193 si occupa di incendi boschivi. In particolare, l’art. 59 vieta di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza inferiore a quella in essi determinata. In caso di incendio boschivo si applicano anche le disposizioni contenute nell’art. 18 della legge n. 349/1986 di Istituzione del Ministero dell’Ambiente in particolare, nella sezione delle norme in materia di danno ambientale , è contemplato un risarcimento del danno, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo.

Attività investigativa del CFS sugli incendi boschivi

Il Corpo forestale dello Stato, a seguito della legge 21 novembre 2000, n. 353ha dato impulso all’organizzazione, centrale e dei Comandi territoriali, in tema di attività di prevenzione e repressione dei crimini incendiari. Il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (NIAB) svolge funzione di coordinamento ed indirizzo delle attività info-investigative e di analisi in tema di incendi boschivi e fornisce supporto operativo, investigativo e logistico agli Uffici territoriali del Corpo forestale dello Stato.

Complessivamente le attività contro i crimini di incendio boschivo effettuate dai Comandi territoriali del Corpo forestale dello Stato, hanno consentito di segnalare all’Autorità Giudiziaria, nell’anno 2010, 253 persone, di cui 219 per incendi colposi e 34 per incendi dolosi. Di queste ultime, 9 sono state tratte in arresto in flagranza di reato o sottoposte a misure di custodia cautelare.

Identikit di un incendiario

Relativamente agli incendi dolosi si è proceduto ad un’analisi degli arresti e delle custodie cautelari eseguiti, effettuati nel periodo 2000–2010 ed è emerso che più del 37% degli arresti sono legati ad attività illecite collegate a finalità agricole e di pastorizia. Poco meno del 30% dei fermati soffre di un disturbo o disagio personale con impulsi distruttivi (classici esempi di “piromania”) e un preoccupante 9% appartiene ai corpi addetti alle attività di spegnimento per l’ottenimento di vantaggi diretti o per accrescere il proprio ruolo.

Purtroppo non sono nuovi per la cronaca casi di vigili del fuoco ausiliari che, per accrescere il numero delle ore di servizio, e quindi la relativa retribuzione, non esitano ad appiccare volontariamente degli incendi.

L’attività dolosa di coloro che la natura dovrebbero proteggerla avviene proprio nella fase più critica in cui le condizioni di estrema aridità permettono una rapida e devastante dispersione delle fiamme.

Bibliografia:

 • Legge 21 Novembre del 200, n. 353. “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.
 • AA.VV., 2010. Incendi boschivi. Corpo Forestale dello Stato, 120 pg.
 • AA.VV., 2008. Programma quadro per il settore forestale, 130 pg.
 • Abbate C., Salvati L., 2010. Pressione degli incendi sull’ambiente. Istituto nazionale di statistica, 6 pg.
 • Cerefolini A., 2005. Il sistema sanzionatorio in materia di incendi boschivi. Silvae,I-1, pg. 280-297.
 • Corrado G.,2005. La proprietà forestale. Silvae,I-3, pg. 175-205.

Related posts:

About The Author

Barbara Dalla Bona

Sono nata nel Gennaio del 1981, nel cuore della fredda pianura pontina, con sangue veneto e occhi siciliani. Da bambina Latina e' tutto il mio mondo, da esplorare e conquistare con una bici e un po' di fantasia ma, nell'adolescenza, la provincia si fa stretta. Inizio a viaggiare e mi conquista una Londra dinamica e multiculturale. All'universita' mi trasferisco a Roma frequento la facolta' di Scienze Naturali e rimango affascinata, piu' di quanto non lo fossi gia', dalla magia nascosta in ogni fenomeno naturale. La mia voglia di conoscere il mondo, pero', e' irrefrenabile. Viaggio per Africa, India e America centrale finche' non decido di frequentare un anno accademico a Valencia, in Spagna. Dopo la mia laurea collaboro con il Centro di Ricerca Interuniversitario sulla Biodiversita' nel frattempo vinco una borsa di studio post lauream per svolgere un progetto di ricerca sull'ecologia delle specie vegetali esotiche in una prestigiosa universita' californiana. E' li' che, per la prima volta, sento la nostalgia della mia pianura con i suoi laghi e le sue spiagge. Al ritorno da quella esperienza fantastica mi butto a capofitto in un progetto di educazione e interpretazione ambientale nel territorio del Parco Nazionale del Circeo progetto in corso ed evoluzione gia' da un paio d'anni ma che da quel momento diventa la mia attivita' principale. La voglia di conoscere il mondo e il piacere di comunicarlo sono le due forze che alternativamente o spesso in congiunzione determinano ancora la rotta della mia vita.


Monte Pisano pronto alla rinascita con la “Comunità del bosco”

Nuova vita dopo l’incendio del 2018 che ha devastato gran parte del Monte Pisano, ecco il racconto degli interventi di salvaguardia, gli studi dell’Università e la nascita della realtà.


Le Cause degli Incendi Boschivi Mediterranei

Pubblichiamo questa interessante analisi elaborata da Serena Giacomin e pubblicata sulla sua Pagina Facebook, consultabile direttamente dal link in calce.

Mettiamo subito in chiaro una cosa: il 95% degli incendi che hanno luogo in area mediterranea sono causati dall’uomo e oltre la metà sono di natura dolosa. Detto questo, i fattori di base che influenzano il comportamento degli incendi boschivi sono i combustibili vegetali, le condizioni meteorologiche e le caratteristiche geomorfologiche del territorio.

Combustibili Vegetali

Per quanto riguarda i combustibili vegetali l’ingrediente più importante per la loro combustione è il contenuto di acqua, determinato dalle precipitazioni, dal vento, dalla temperatura e dall’umidità atmosferica. Quando questo valore è maggiore del 25% circa, l’accensione dell’incendio è resa possibile solo con un consistente contributo esterno di calore.

Le Precipitazioni

Riguardo alle precipitazioni il valore che interessa non è tanto la quantità, ma la loro distribuzione nel tempo infatti e nei periodi di prolungata siccità si generano le condizioni ideali per l’innesco di un incendio.

Il Vento

Il vento ricopre un ruolo fondamentale perché è in grado di trasportare grandi quantità d’aria per la combustione, essicca i combustibili vegetali ottimizzando l’evaporazione, sparge i tizzoni anche a grande distanza e soprattutto determina la direzione, la forma e la velocità di propagazione delle fiamme.

Temperature e Umidità

Anche le elevate temperature essiccano i corpi vegetali e li riscaldano, facilitando cosi il raggiungimento della temperatura di accensione. L’umidità atmosferica agisce direttamente sul contenuto d’acqua dei combustibili, principalmente di quelli morti.

Analizzando gli aspetti del territorio, influisce la quota per la diversa vegetazione, per la differenza di temperatura e di precipitazioni. In genere la predisposizione al verificarsi di incendi boschivi diminuisce con l’aumentare della quota, soprattutto in quelle zone in cui nevica durante l’inverno.

La pendenza di un versante determina il formarsi di un angolo tra la superficie e i raggi del sole. Tanto più questo angolo sarà prossimo ai 90° (angolo retto), tanto maggiore sarà l’effetto dei raggi solari sul suolo. Tale angolo varia anche con la latitudine, la stagione e l’ora del giorno.

Anche l’esposizione influisce: il versante si scalderà maggiormente quanto più numerose saranno le ore di esposizione al sole esso sarà tanto meno umido quanto più sarà esposto ai venti ed alle brezze. Anche la vegetazione cambia: si troveranno specie più verdi e quindi meno combustibili sui versanti con minor esposizione solare, piuttosto che nei versanti con maggiore esposizione.

Infine, quanto incidono i cambiamenti climatici su questi fenomeni?

Puntiamo l’attenzione sull’aumento delle ondate di calore, siccità, stress idrici prolungati per assenza di precipitazioni (pioggia e neve): questo significa che aumenterà il numero delle giornate in cui la vegetazione, a causa di ondate di calore e stress idrico dovuto a diminuzione di precipitazioni, sarà in condizioni tali da favorire gli incendi. In sostanza la tendenza seguita a causa del cambiamento climatico ci anticipa un futuro in cui la stagione degli incendi sarà prolungata.

Futuro difficile non solo per effetto dei cambiamenti climatici, ma anche per i cambiamenti di uso di suolo, come l’abbandono delle campagne e l’espansione delle aree urbane, per cui la stagione degli incendi è destinata a diventare ancora più scottante.


Video: Teoreem tulest part1


Eelmine Artikkel

Briti aia lilled

Järgmine Artikkel

Detroidi toataimede instagram